Privacyverklaring

Privacyverklaring De Bibliotheek CultuurPuntAltena

Persoonsgegevens
Stichting De Bibliotheek CultuurPuntAltena verwerkt en beveiligt je persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.
De persoonsgegevens die Stichting De Bibliotheek CultuurPuntAltena verwerkt zijn:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Betalings- en boete-informatie
- Bankrekeningnummer (na toestemming, voor automatische incasso)
- Overzicht leenhistorie (na toestemming)

Toestemming
Stichting De Bibliotheek CultuurPuntAltena verwerkt persoonsgegevens enkel met toestemming van het betrokken lid. Als het lid jonger is dan 16 enkel met toestemming van een ouder of voogd.

Doelen
De doelen waarvoor Stichting De Bibliotheek CultuurPuntAltena je persoonsgegevens verwerkt zijn:
- je de mogelijkheid bieden gebruik te maken van onze diensten (zoals het lenen van boeken)
- om het inloggen op onze online omgevingen eenvoudiger en efficiënter te maken en om toegang te verlenen tot zowel de diensten van Stichting De Bibliotheek CultuurPuntAltena als andere bibliotheekdiensten zoals de online Bibliotheek van de Koninklijke Bibliotheek.
- het afhandelen van je betalingen
- een sollicitatieprocedure voor openstaande vacature(s)

Rechten
Je hebt het recht je persoonsgegevens:
- in te zien
- te corrigeren
- te laten verwijderen (recht op vergetelheid)
- te beperken
- te verplaatsen

Daarnaast kun je het recht van bezwaar uitoefenen. Indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van direct marketing heb je altijd het recht van bezwaar.

Je kunt je persoonsgegevens inzien en corrigeren via Inloggen Mijn Bibliotheek op de website van Stichting De Bibliotheek CultuurPuntAltena.

Opdracht tot het laten verwijderen, beperken of verplaatsen van je gegevens kun je geven via info@bibliotheekaltena.nl.

Bewaartermijn
Stichting De Bibliotheek CultuurPuntAltena zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doelen waarvoor de gegevens worden verzameld. Aan het einde van de bewaartermijn worden je gegevens gewist.

Delen Persoonsgegevens
Stichting De Bibliotheek CultuurPuntAltena zal je persoonsgegevens uitsluitend met derden delen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening aan jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die in onze opdracht je persoonsgegevens verwerken, sluit Stichting De Bibliotheek CultuurPuntAltena verwerkersovereenkomsten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van deze gegevens. Stichting De Bibliotheek CultuurPuntAltena blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Landelijke diensten Koninklijke Bibliotheek
Bij Stichting De Bibliotheek CultuurPuntAltena kunnen verschillende soorten abonnementen worden afgesloten. Met sommige abonnementen kan een bibliotheeklid gebruik maken van de diensten van Stichting De Bibliotheek CultuurPuntAltena, zoals het lenen van boeken of het gebruik maken van beschikbare werkplekken. Met uitgebreidere abonnementen kan een bibliotheeklid óók gebruik maken van de online Bibliotheek, met toegang tot e-books en luisterboeken. De online Bibliotheek valt onder verantwoordelijkheid van de Koninklijke Bibliotheek.

Voor de toegang tot zowel de lokale als de online Bibliotheek wordt gebruik gemaakt van één landelijk inlogsysteem. Dit houdt in dat bibliotheekleden maar één gebruikersnaam en wachtwoord nodig hebben om in te loggen op de website van Stichting De Bibliotheek CultuurPuntAltena en op de online Bibliotheek. Voor het verwerken van persoonsgegevens voor dit landelijke inlogsysteem zijn de Koninklijke Bibliotheek en Stichting De Bibliotheek CultuurPuntAltena gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

1.    In het kader van het landelijk inlogsysteem worden door Stichting De Bibliotheek CultuurPuntAltena en de Koninklijke Bibliotheek de volgende persoonsgegevens verwerkt:

- Gebruikersnaam
- Wachtwoord
- E-mailadres
- Gepseudonimiseerd uniek koppelnummer

2.     Stichting De Bibliotheek CultuurPuntAltena wisselt op voorhand een beperkte set persoonsgegevens met de Koninklijke Bibliotheek uit. Die gegevens maken het mogelijk dat de Koninklijke Bibliotheek jou als lid van Stichting De Bibliotheek CultuurPuntAltena herkent als je je registreert bij en/of gebruik maakt van diensten van de online Bibliotheek waarvoor een lokaal lidmaatschap is vereist. Als je je bijvoorbeeld registreert voor e-books en luisterboeken, dan worden deze lidmaatschapsgegevens automatisch gekoppeld aan je registratie. De Koninklijke Bibliotheek verwerkt deze gegevens overeenkomst haar eigen privacyverklaring. De volgende gegevens worden met de Koninklijke Bibliotheek gedeeld:

- Geboortedatum (controlevraag)
- ISIL-code (aanduiding van Stichting De Bibliotheek CultuurPuntAltena)
- Lidmaatschapsnummer bij Stichting De Bibliotheek CultuurPuntAltena)
- Pasnummer
- Rechten op toegang tot de online Bibliotheek

3.    Als je je hebt geregistreerd bij de online Bibliotheek voor het lenen van e-books, dan geeft de Koninklijke Bibliotheek dat door aan Stichting De Bibliotheek CultuurPuntAltena om in haar ledenadministratie te verwerken. Dat is nodig omdat de vergoeding voor het lenen van e-books is inbegrepen bij de lidmaatschapsvergoeding die je aan Stichting De Bibliotheek CultuurPuntAltena betaalt. Stichting De Bibliotheek CultuurPuntAltena kan jou daarmee van dienst zijn bij vragen over je lidmaatschap, en je informeren over de verschillende abonnementsvormen en specifieke evenementen rondom e-books. Hiervoor worden de volgende gegevens door de Koninklijke Bibliotheek met Stichting De Bibliotheek CultuurPuntAltena gedeeld:

- Pasnummer
- Actief e-booklener (ja/nee)

De Koninklijke Bibliotheek deelt niet met Stichting De Bibliotheek CultuurPuntAltena welke e-books je hebt
geleend.

Als je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Koninklijke Bibliotheek in het kader van de online Bibliotheek, verwijzen we je graag naar de privacyverklaring van de online Bibliotheek

Contactgegevens
Stichting De Bibliotheek CultuurPuntAltena
Raadhuisplein 1
4285 CP  Woudrichem
T: 085-0401163
E: info@bibliotheekaltena.nl

Wie is de functionaris van de gegevensbescherming
Stichting De Bibliotheek CultuurPuntAltena heeft geen externe functionaris gegevensbescherming. Een medewerker van Stichting De Bibliotheek CultuurPuntAltena is aangesteld als Privacy Officer en is geen functionaris gegevensbescherming in de zin van de wet.

In kaart brengen websitebezoek
Stichting De Bibliotheek CultuurPuntAltena gebruikt cookies als een technische functionaliteit om te zorgen dat de website naar behoren werkt. Cookies zijn kleine stukjes informatie die browsers op computers of andere apparaten plaatsen. De inhoud van cookies waarvoor wij toestemming vragen, wordt bepaald door de partijen waarmee wij samenwerken.

Om het gebruik van onze website te meten gebruiken wij de dienst Adobe Analytics. Daarmee wordt onder meer bijgehouden hoe bezoekers onze website gebruiken, welke pagina’s zij bezoeken, waar zij vandaan komen, waar zij op klikken en welke browser zij gebruiken. Met deze informatie kunnen wij het gebruiksgemak en de kwaliteit van onze website verbeteren en kunnen we bezoekersstatistieken opstellen.

Informatie
Contactgegevens voor verwijderen, beperken of verplaatsen persoonsgegevens 
Uitgebreide privacyverklaring

Formulier Inzage Persoonsgegevens