Privacyverklaring

Privacyverklaring De Bibliotheek CultuurPuntAltena

Persoonsgegevens
Stichting De Bibliotheek CultuurPuntAltena verwerkt en beveiligt je persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.
De persoonsgegevens die Stichting De Bibliotheek CultuurPuntAltena verwerkt zijn:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Betalings- en boete-informatie
- Bankrekeningnummer (na toestemming, voor automatische incasso)
- Overzicht leenhistorie (na toestemming)

Toestemming
Stichting De Bibliotheek CultuurPuntAltena verwerkt persoonsgegevens enkel met toestemming van het betrokken lid. Als het lid jonger is dan 16 enkel met toestemming van een ouder of voogd.

Doelen
De doelen waarvoor Stichting De Bibliotheek CultuurPuntAltena je persoonsgegevens verwerkt zijn:
- je de mogelijkheid bieden gebruik te maken van onze diensten (zoals het lenen van boeken)
- het afhandelen van je betalingen
- een sollicitatieprocedure voor openstaande vacature(s)


Rechten
Je hebt het recht je persoonsgegevens:
- in te zien
- te corrigeren
- te laten verwijderen (recht op vergetelheid)
- te beperken
- te verplaatsen

Daarnaast kun je het recht van bezwaar uitoefenen. Indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van direct marketing heb je altijd het recht van bezwaar.

Je kunt je persoonsgegevens inzien en corrigeren via Mijn account op de website van Stichting De Bibliotheek CultuurPuntAltena.

Opdracht tot het laten verwijderen, beperken of verplaatsen van je gegevens kun je geven via info@bibliotheekaltena.nl.

Bewaartermijn
Stichting De Bibliotheek CultuurPuntAltena zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doelen waarvoor de gegevens worden verzameld. Aan het einde van de bewaartermijn worden je gegevens gewist.

Delen Persoonsgegevens
Stichting De Bibliotheek CultuurPuntAltena zal je persoonsgegevens uitsluitend met derden delen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening aan jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Met bedrijven die in onze opdracht je persoonsgegevens verwerken, sluit Stichting De Bibliotheek CultuurPuntAltena verwerkersovereenkomsten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van deze gegevens. Stichting De Bibliotheek CultuurPuntAltena blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Landelijke diensten Koninklijke Bibliotheek
Als lid van Stichting De Bibliotheek CultuurPuntAltena kun je gebruik maken van verschillende aanvullende landelijke diensten die vallen onder de verantwoordelijkheid van de Koninklijke Bibliotheek. Via de website www.onlinebibliotheek.nl kun je bijvoorbeeld e-books lenen. Ook op de website www.bibliotheek.nl worden specifieke diensten door de Koninklijke Bibliotheek aangeboden. Om van deze diensten gebruik te kunnen maken, dien je op de website(s) voor de desbetreffende diensten een account aan te maken.

Wij wisselen op voorhand een beperkte set persoonsgegevens met de Koninklijke Bibliotheek uit om het mogelijk te maken dat je door de Koninklijke Bibliotheek als lid van de bibliotheek wordt herkend. Op het moment dat je een account voor deze dienst(en) aanmaakt, geef je hiermee toestemming voor het verstrekken van je lidmaatschapsgegevens van Stichting De Bibliotheek CultuurPuntAltena aan de Koninklijke Bibliotheek. De Koninklijke Bibliotheek koppelt deze gegevens vervolgens aan dit nieuwe account. Zij verwerkt deze gegevens overeenkomstig haar eigen privacyverklaring:  https://www.onlinebibliotheek.nl/klantenservice/privacy-policy.html.

Heb jij je via je bibliotheeklidmaatschap bij de online Bibliotheek geregistreerd voor het lenen van e-books, dan geeft de Koninklijke Bibliotheek dat aan ons door en wij zetten dat in onze lidmaatschapsadministratie. We doen dat omdat de vergoeding voor het lenen van e-books is inbegrepen bij de lidmaatschapsvergoeding die je betaalt aan ons. Wij kunnen je dan beter van dienst zijn, bijvoorbeeld bij vragen over je lidmaatschap. Ook kunnen we je informeren over nieuwe tarieven voor abonnementen met e-books en specifieke evenementen rondom e-books. Ook hoeven bepaalde promotiecampagnes niet aan je gestuurd te worden omdat je al gebruik maakt van e-books.

Als je gebruik maakt van de diensten via www.onlinebibliotheek.nl en/of www.bibliotheek.nl, kun je voor je rechten als betrokkene rechtstreeks contact opnemen met de Koninklijke Bibliotheek.

Je kunt van modelbrieven gebruik maken en die zijn beschikbaar op: https://www.kb.nl/avginzage

Contactgegevens
Stichting De Bibliotheek CultuurPuntAltena
Raadhuisplein 1
4285 CP  Woudrichem
T: 085-0401163
E: info@bibliotheekaltena.nl

Wie is de functionaris van de gegevensbescherming
Stichting De Bibliotheek CultuurPuntAltena heeft geen externe functionaris gegevensbescherming. Een medewerker van Stichting De Bibliotheek CultuurPuntAltena is aangesteld als Privacy Officer en is geen functionaris gegevensbescherming in de zin van de wet.

In kaart brengen websitebezoek
Stichting De Bibliotheek CultuurPuntAltena gebruikt cookies als een technische functionaliteit om te zorgen dat de website naar behoren werkt. Cookies zijn kleine stukjes informatie die browsers op computers of andere apparaten plaatsen. De inhoud van cookies waarvoor wij toestemming vragen, wordt bepaald door de partijen waarmee wij samenwerken.

Om het gebruik van onze website te meten gebruiken wij de dienst Adobe Analytics. Daarmee wordt onder meer bijgehouden hoe bezoekers onze website gebruiken, welke pagina’s zij bezoeken, waar zij vandaan komen, waar zij op klikken en welke browser zij gebruiken. Met deze informatie kunnen wij het gebruiksgemak en de kwaliteit van onze website verbeteren en kunnen we bezoekersstatistieken opstellen.

Informatie
Contactgegevens voor verwijderen, beperken of verplaatsen persoonsgegevens 
Uitgebreide privacyverklaring

Formulier Inzage Persoonsgegevens